Telemach – lead generation kampanja

Za blagovno znamko telemach smo pripravili kampanjo generiranja kontaktov. Cilji so bili trije:

  • Pridobiti čim več in čim bolj kvalitetnih leadov konkurenčnih naročnikov
  • Za obstoječe naročnike komunicirati lojalnostno akcijo
  • Hkrati poskrbeti še za zavedanje o blagovni znamki

Ker je naročnik hitro potreboval veliko količino leadov, smo nagradno igro zastavili velikopotezno. Detektirali smo hit produkte leta 2021 in pripravili širok nagradni sklad, ki je sprožilec za čim širši del uporabnikov na spletu. 

Ker je za naročnika najbolj pomemben podatek telefonska številka, je bil največji izziv to, da je uporabnik prvo pustil podatek kot drugo pa še to, da je podatek pravilen. zato smo sodelovanje v nagradni igri pogojevali s povratnim SMS-om in “instant nagrado”. 

Dosegli smo odlične rezultate.

  • Zbranih je bilo 28.440 kvalificiranih leadov
  • Na pristajalno stran nagradne igre smo preusmerili 94.267 uporabnikov
  • Prikaz oglasov kampanje je bil višji od 1 500 000